ZAPOSLENJE

Učenici koji su se zaposlili nakon srednje škole SŠC Gemit-Apeiron

Katarina Todorović – Interni odjel KC Banja Luka
Borislav Starčević – Odjel trauma KC Banja Luka
Dijana Budić – Gerijatrijski centar, Verona-Italija
Maja Lakić – Opšta bolnica Gradiška
Miloš Lazić – IGOKEA, fizioterapeutski tehničar
Biljana Župljanin – Zavod za stomatologiju, zubno-stomatološki tehničar
Mirjana Panić – Dental studio, zubno-stomatološki tehničar
Marija Panić – Osmijeh plus, zubno-stomatološki tehničar
Ognjen Milanović – Full dent, zubno-stomatološki tehničar
Marijana Delić – Dom zdravlja Laktaši, zubno-stomatološki tehničar
Nikola Majstorović – Full dent, zubno-stomatološki tehničar
Dušan Bubulj – VN dental, zubno-stomatološki tehničar
Aleksandar Regojević – ŽRK „Borac“, fizioterapeutski tehničar
Miloš Buzadžija – MTEL, referent prodaje
Ana Skukan – Odjel neurologija, Klinički centar Banjaluka
Saša Starčević – Odjel kardiologija, Klinički centar Banjaluka