Srpski i strani jezici

IME I PREZIME PREDMET KONTAKT
Miroslav Uzelac, prof. latinski i istorija miroslav.m.uzelac@apeiron-ssc.com, 066/432-876
Milanka Marić, prof srpski jezik i kniževnost  

066/317-409

Dajana Korov, prof. srpski jezik i kniževnost  065/729-496
Bosiljka Radosavac, prof. srpski jezik i književnost  bosiljka.radosavac@yahoo.com, 065/932-516
Ljubica Labotić engleski jezik
Tatjana Mirnić, prof. engleski jezik tatjanamesol@gmail.com, 065/467-338
Dragana Dobrnjac, prof. njemački jezik draganabl92@hotmail.com, 065/390-617