PRIVATNI FAKULTETI

UČENICI KOJI SU NASTAVILI ŠKOLOVANJE NA JEDNOM OD 7 FAKULTETA NA PANEVROPSKOM UNIVERZITETU „APEIRON“

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Ivanović Aleksandar
Guska Gospava
Lazić Stefan
Pokrajac Nemanja
Račić Stefan
Vokić Teodora
Bojčić Nemanja
Miletić Aleksandar
Muždeka Rajko
Đorđe Bojanović
Todorović Jovan
FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE
Jovičić Branko
Opačić Dario
Stanojčić Nikolina
Šuša Igor
Trivunović David
Vrančić Tamara
Bikić Jovana
Bosančić Dragana
Davidović Zorana
Đekić Miloš
Lukić Slobodan
Stanivuković Tamara
Arežina Miloš
FAKULTET PRAVNIH NAUKA
Kelečević Dariana
Koljančić Stefan
Mitraković Marko
Dragojević Marijana
Huseinbašić Faris
Petković Penelopa
Stojisavljević Aleksa
Tatić Nemanja
Đekanović Bojan
Grmuša Sanja
Iriškić Amir
FAKLUTET ZDRAVSTVENIH NAUKA
Drinić Sanja
Grubiša Slobodan
Lazić Miloš
Puzić Nikola
Škundrić Miloš
Srdić Đorđe
Zvjerac Danijel
Berić Jovana
Đekić Miloš
Smiljanić Borjana
Šodolović Daliborka
Votoupal Darija
Iriškić Haris
Muždeka Predrag
Gušavac Ana
Bojanović Đorđe
Ilibašić Dragan
Bajić Sanja
SAOBRAĆAJNI FAKULTET – PANEVROPSKI UNIVERZITET „APEIRON“
Dragan Ilibašić
Sanja Bajić
Nemanja Gajić
FAKULTET FILOLOŠKIH NAUKA PANEVROPSKI UNIVERZITET „APEIRON“ (Ruski jezik):
Nemanja Pokrajac
Đorđe Ilić