април 20th, 2023

Predavanje za sve učenike prvog razreda na teme: Alkoholizam, Kocka, Polno prenosive bolesti

 
U utorak, 28.3.2023.godine u amfiteatru se održalo predavanje za sve učenike prvog razreda na teme: Alkoholizam, Kocka, Polno prenosive bolesti.
 
Predavanje su održali naši učenici 3.razreda medicinske škole.
 
alkoholizam