Upis i školarina

UPIS I ŠKOLARINA

Školarina za polaznike obrazovanja odraslih vrši se u dogovorenim ratama (do 14 rata),

uplatom na žiro račun u RAIFFEISEN:  1610000189730071

UPLATA ŠKOLARINE OD 8.11.2017. VRŠI SE ISKLJUČIVO NA ŽIRO RAČUNU RAIFFEISEN BANKE 1610000189730071