јануар 5th, 2017

NAŠI VOLONTERI


Učenici – volonteri zajedno sa profesoricom dr.Ljiljanom Škrbom proveli su dan u centru grada, pomažući građanima da napišu svoje želje i zakače ih na Zid mogućnosti u sklopu akcije „S ljubavlju hrabrim srcima“.