мај 31st, 2022

KURS – Easy tape basic

 
Usvajanje novih vještina. Budući fizioterapeuti već sada upotpunjuju svoje znanje, sa fizioterapeutskim vještinama!