јануар 20th, 2023

Konkurs za upis kandidata u 21. generaciju programa za srednje stručno obrazovanje odraslih IV stepena

 
Konkurs za upis kandidata u 21. generaciju programa za srednje stručno obrazovanje odraslih IV stepena, za sticanje prvog zanimanja (prvo sticanje srednje stručne spreme), prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i programe osposobljavanja i usavršavanja.
 
Klik na sliku za više informacija: