JAVNI FAKULTET

Učenici koji su upisali javni fakultet nakon srednje škole u SŠC Gemit-Apeiron

PRAVNI FAKULTET B.LUKA
1. Aleksandra Svitlica
2. Benjamin Dženanović
3. Nikolina Gajić
4. Aleksa Barudžija
5. Milijan Uzelac
6. Đuro Vukojević
7. Dejan Spasojević
8. Zdravka Škeljić
9. Sonja Ilić
10.Kristina Kojić
11.Aleksandar Buha
12.Jana Sjerikov
13.Nikolina Vasić
14.Vladimir Milovanović
15.Nemanja Marinković
EKONOMSKI FAKULTET B.LUKA
1. Milan Aljetić
2. Miloš Stanišljević
3. Nikola Spremo
4. Dejan Horvat
5. Lazar Gligić
6. Aleksndar Perišić
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA B.LUKA
1. Aleksandra Zelenika
2. Nebojša Radulović
FILOZOFSKI FAKULTET, odsjek filozofija B.LUKA
1. Petar Đudurović
MEDICINSKI FAKULTET B.LUKA
1. Marija Malbašić, Fakultet farmacije
2. Jovana Dakić
3. Nikolina Vučić
4. Jelena Živković, zdravstvena njega
5. Stefan Miholjčić, Stomatološki fakultet
6. Anastasija Ćorović, defektologija
7. Anđela Grbić, Stomatološki fakultet
8. Dajana Kresojević, Fakultet farmacije
9. Alma Maglajlić
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
1. Sofija Pećanac, matematika
2. Gabrijela Milanović, hemija
3. Nataša Đurić
DIF, BANJA LUKA
1. Nikolina Miljević
GRAĐEVINSKI FAKULTET, BANJA LUKA
1. Dragan Ovuka
VISOKA ŠKOLA UNUTRAŠNJIH POSLOVA
1.Aleksandar Jerinić
VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA PRIJEDOR:
1. Jelena Stevanić
2. Andrea Knežević
FAKULTETI U INOSTRANSTVU
1. Milica Suvajac, Arhitektonski fakultet u Beču
2. Kristina Kuridža, Ekonomski fakultet u Beču
3. Slavko Bratić, Beč
4. Nada Katarina Kašić, Medicinski fakultet u Beču
5. Kristina Karadeglija, Pravni fakultet u Moskvi
6. Sandro Đurić, Elektotehnički fakultet u Gracu
7. Anđela Grbić, Medicinski fakultet u Švedskoj
8. Nebojša Radanović, Protetika u Australiji
9. Dušica Adžić, Protetika u Beogradu
10.Nemanja Novaković, protetika u Beogradu
11.Milica Medić, protetika u Beogradu
12.Aleksandar Kovačević, Fakultet gastronomije i restoraterstva Baograd
13.Konstantin Tomović, žurnalistika u Holandiji
14.Stevan Gajić, pravo u Austriji
15.Teodora Vokić, Austrija