Ekonomija

IME I PREZIME PREDMET KONTAKT
dr sci Višnja Kojić ekonomska grupa predmeta visnja.n.kojic@apeiron-edu.eu
mr Ljiljana Kukavica, prof. ekonomska grupa predmeta ljiljana.r.kukavica@apeiron-ssc.com
doc. dr Jana Aleksić Anđelić, prof. ekonomska grupa predmeta jana.s.aleksic@apeiron-edu.eu
Tijana Kučuk, prof. pravo
Nikolina Bogojević, prof. sociologija i demokratija
Slađana Tošić, prof. poslovna komunikacija sladjana.p.tosic@apeiron-ssc.com