новембар 30th, 2017

EDUKATIVNA POSJETA GRADSKOJ UPRAVI GRADA BANJALUKA

Poslovno-pravni tehničari proveli su par korisnih i poučnih sati u upoznavanju rada i nadležnosti gradske administracije. Uz obilazak prostorija Gradske uprave i Matične službe učenici su se upoznali sa organizacijom poslova u administraciji.